Årsskrift


2008 hadde fokus på Wergeland, vårt samlingsmerke for den demokratiske og nasjonale selvrespekten i Norge. Wergeland var sterkt engasjert i samfunnsdebatten og arbeidet for folkeopplysning, løsrivelse fra Danmark, ett felles norsk skriftspråk, et humant rettsvern og opphevelse av jødeparagrafen.
Det er vi som er kulturbærerne !
Hva ønsker vi å formidle til våre etterkommere? Hvordan gir vi hverandre innsikt og forståelse?
Det er godt høre om elever som leser årsskriftene, skriver stil og snakker med sine gamle om hendelser i tidligere tider. Det er også gledelig at så mange deler sine bilder, slik at vi får et billedarkiv her i Flosta til våre minner. Hverdagsbilder kan fortelle like mye som avbildning av kjente personer.
I 2009 er det 70 år siden 2. verdenskrig begynte. Stormaktene posisjonerte seg og i Europa sprang tanken om über-mench ut. Dette kan fort bli fjern teori, statistikk og akademiske knebøyninger ,men tar man dette som bakteppe til vanlige folks liv og erfaringer, gir det mening og lokalhistorie.

Pris: 50

Innhold:
 • Leder Marit Wenche Olsen: Forord
 • Styret: Flosta historielag
 • Ingebjørg Ytterdal f. Gautestad: Redaktøren har ordet
 • Ingebjørg Ytterdal: Et tidsbilde -del II  
 • Petter Bredo Holm: Oberstes frigård 
 • Red: Søndagsskolen på Staubø
 • Gjermund Orrego Bjørndal: Christen Bjørndal 
 • Tor Johnsen: Historie om et gammelt hus på Vatnebu 
 • Håkon Gjermundsen/Knut A.Olsen(«Knutta»): Møkkalasset fyr 
 • Ingebjørg Ytterdal: Hadde det ikke vært for losen 
 • Nix Noman: De utrykte diktene 
 • Ola Hummer: Innestengt 
 • Ola Hummer: En fattig sanger 
 • Magnus Skottevik: Stamtavle over Petter Olsens familie fra Eikeland
 • Ola Hummer: Honningøl 
 • Ola Hummer: Te i krisetid
 • Grethe Borges: Søren Olsen Arnevig- skipsbyggmesteren som bygde Castor 
 • Red: En velfortjent pause
 • Ingebjørg Ytterdal: Spesielle bestemmelser – gårdsveiene i Brårvik 
 • Ola Hummer: Rundt Tvedestrandsfjorden 
 • Torgeir Høyesen: «Paddelandet» eller «Geitestien»
 • Sigbjørn Halvorsen: På tur langs Kilsundsletta i 1930-40 åra
 • Torgeir Høyesen: Politimester Onsrud som spåmann?
 • Anne Andersen: Veiutbedringen Arnevik- Botha 
 • Ole Gjermundsen: Erindringer fra krigen 
 • Petter Bredo Holm: Hendelser under krigen
 • Red: Brårvik skole 1937
 • Ingebjørg Ytterdal: Menneskeverdet under press 
 • Gerd Berget: Det gikk ikke galt med alle…: 
 • Red. intervju med Signe Bergenes: Frk. Wilmers fra Arnevik 
 • Avisutklipp fra Agderposten: 99 år gammel Arnevikdame flyr til London 
 • Avisutklipp fra Agderposten: Arenvik fru Gisela Wilmers fyller 100 
 • Gustav Glastad: Registrering av krigsseilerne 
 • Thore H. Pedersen: Min første tur til sjøs
 • Ola Hummer: Syk lengsel 
 • Red: Vatnebu søndagsskole våren 1951
 • Gustav Glastad: Småstubber
 • Red: En del oppskrifter

Annonser: Kjenes Blomster, Tvedestrand Elektro, ICA- Nær på Kilsund, Sjøverstø Feriested, Byggmester Kåre Lillejord AS, Zeline på Harebakken, Halberg Rørleggerfima, Sparekassen, Meny Saltrød, Bråten Entreprenør AS, Flosta Regnskapsservice AS, Flosta Elektro AS, Kitron, Tvedestrand Boktrykkeri. Kilsund Service og Marina, Kroverten, Scanmatic, Lundbergs planteskole