Årsskrift


Vårt førstebind av bygdebøkene "Sjøfart" har satt interessen i sving.
Nå er mer enn 25 personer med på å skrive vår felles historie, Bygdebok II, som ser ut til å bli blere bøker.
I tidligere årsskrift har vi skrevet om seilskutetiden og mye om bygdas rederier. I dette nummeret kommer mer sjøfartshistorie, men på en annen måte. Vi har hatt et generasjonsskifte. Barn har måttet rydde etter sine foreldre som hørte til krigsgenerasjonen. Nå finner vi nedtegnelser etter hendelser det ikke ble snakket om. Det var ok nødvendig for å fortrenge opplevelsene. Når man rydder i papirer og bilder, kommer dette frem og gir oss historie.

Pris: 50

Innhold
 • Leder Marit Wenche Olsen: Forord
 • Styret: Flosta Historielag
 • Ingebjørg Ytterdal f. Gautestad: Redaktøren har ordet
 • Eirik Knudsen: «Så lakket og led det til krigens år i attenhundre og ni» 
 • Ingebjørg Ytterdal: Kulde og hungersnød
 • Ola Hummer: Ulla – Ulla 
 • Ingebjørg Ytterdal: Hvordan Møkkalasset fikk sitt navn 
 • Ola Hummer: Isløsning 
 • Støttegruppa for «Vern av Målen»: Målen – Sørlandets skibskirkegård 
 • Knut Olav Ytterdal: Skipsforlis på Målen 
 • Per Ole Bing- Jacobsen: Sjøfart som levevei var eneste valg 
 • Ingebjørg Ytterdal: Tidsbilde -III- en demokratiseringsprosess
 • Ingebjørg Ytterdal: Marinen 
 • Ingebjørg Ytterdal: Losfamilie i Holmesund
 • Magnus Skottevik: En høvdingkarakter- Andreas Salvesen, Eikeland 
 • Thor Arild Dannieldsen: Etterkommere av Salve Torjesenog Allau Torbjørnsdatter 
 • Frode  Berg Stiansen: Amerikabrev – fra en lengtende far til sin datter
 • Sven Gj. Gjeruldsen: Holmesundshistorier 
 •  Nils Carl Nilsen: Glimt fra Kalvøsund
 • Petter Bredo Holm: Flostafolk og A/S Høyer Ellevsen
 • Gustav Glastad: Borte på havet 
 • Elisabeth Bibby Nilsen Dodgson: «Lykkelige Mosdsale»- sagaen om et skip 
 • Stian Aaby: Krigstiden. M/S Reinholt -Kap. Stian M. Nilsen, Staubø 
 • Ruben Einersen: I japansk fangeleir på Fillipinene
 • Red: Gamle oppskrifter
 • Red: Typisk sørlandsk -munker
 • Pål Spilling og Harald Svendsen: Kapringen av handelskipet «Tropic Sea» i Stillehavet 18.juni 1940 
 • Per Egil R. Evensen: Sjøens folk fra Flosta
 • Jan Fred Pedersen: Flostas siste krigsseiler 
 • Red: Haakon VII frihetsmedalje
 • Red: De døde for sitt land
 •  Thore H. Pedersen: O. Th. Lydersens sftf. Strømsund 
 • Sven Gj. Gjeruldsen: Mini-jubileum for Holmesund brygge 
 • Petter Bredo Holm: Gabriel Scott i Flosta 
 • Sigbjørn Halvorsen: «Åssen va de på Øttæbøfor 50-60 år siden?» 
 • Ole Gjermundsen: Et minnesmerke

Annonser: Tvedestrand Elektro, Redcord, ICA- nær, Sjøverstø Feriested, Byggmester Kåre Lillejord AS, Zeline, Halberg Rørleggerfirma, Sparekassen, Kroverten, Bråten Entreprenør AS,  Flosta Regnskapsservice AS, Flosta Elekstro, Kitron, Tvedestrand Boktrykkeri, Kilsund  Service og Marina, OBØkonomi AS, Scanmatic