En hundreåring ser tilbake


Pris: 100

På fastlandet rett inn for Flosterøya, ble Lars Ingvald Johnsen født den 5. februar 1884. Han ble født på småbruket Kjæret på Løvøya og bodde her gjennom mer enn 100 år. (1884- 1988) Høste 1979 besøkte Ingrid Ytterdal denne mannen for første gang. Det ble flere lydbåndopptak, små brev og notater fra Ingvald der han beskrev og gav oss et glimt inn i hverdagslivet i tidligere tider. Notater og bilder er redigert av Ingrid Ytterdal på vegne av Flosta historielag. Norsk Folkeminnelag/Lokalhistorisk Forlag Boken er utsolgt