Flosta bygdebok – 2


Flosta Bygdebok II består av 3 bind som selges samlet i kartong, eller enkeltvis

Pris: 1500

Innhold:

Stoff til disse bøkene er samlet i årevis og bøkene er skrevet på dugnad av historielagets medlemmer
Historiker Anne Tone Aanby var faglig ansvarlig og medforfatter for bind 1 og 2. For bind 3 var Erik Knudsen Narestø faglig ansvarlig og medforfatter.

Bind 1: kr. 500

Forord – s.5

Tverdal gnr. 76 – s. 8

Staubø gnr. 75 – s. 98

Bø Ytre gnr.74 – s. 258

Bind 2: kr. 500

Eikeland gnr.73 – s.6

Borås gnr.72- s.36

Vatnebu gnr.71 – s.50

Gjerdale gr.70 -s.200

Brårvik gnr.69 -s.276

Etterord med forklaringer,kilder og litteratur for bind 1 og bind 2 – s.461

Bildekreditering – s.462

Bind 3: kr. 500

Forord -s.5

Forklaringer og forkortelser- s.8

Flosta gnr. 68 – s.10

Arevik gnr.67 – s.274

Dal gr.66 – s. 374

Kilder og litteratur – s.438

Eierregister for bind 3 – s.442

Kreditering – s.459

Takk – s.460

 

Oppdatering og rettelser.

Det som er rettet er vist i parentes. Hvor det ikke er parentes er det navn som har vært uteglemt i register.

Del I Sjøfart

Billedtekst på side 238. Nils Andreas Lydersen og hustru Mathilde Salvesen (Nils Andreas Lydersen og hustru Karen Madsen fra Lyngør, datter av en av Svartnesmatrosene.)

 

Del II Gårder, bruk og beboere

Bind 1:

76/12:   Periode 1934-1956: Kristian Martinius Vindi 1898-1996 ( 1969). Vindi er oppført

med feil dødsår i billedtekst på sidene 18, 42, 44 og 109.

75/19:   Periode 1921-1933: Ellen Johanne Terjesen kjøpte hus på Flosta 68/53 (68/248)

75/43:   Periode 1896-1924: Norman 1918-1986 (1921)

74/00:   I kart over etterkommerne av los Nils Tallaksen 1721-1773 mangler los Tallak

Nilsen 1823-1916, sønn av Nils Tallaksen 1789-1865

74/7:      Nedest s. 288: Niels var sønn av Lars Eriksen og Maren Nielsdatter. (Niels Larsen

var sønn av Lars Nilsen og Maren Pedersdatter på Øvre Borøy)

Bind 2:

71/23:   Periode 1918-1950: Ulrik Fredrik Cappelen Aagaard ( Ulf Aagaard), Narvik.

71/32:   Tekst til personbilde øverst på side 114 i bind 2: Wilhelmine Johnsdatter og Terje

Peder Terjesen (Martha og Gunder Olsen)

71/32:   Periode 2006: Yngste datter  heter Kira (Kyra).

71/106: Periode 1953-1989: Olaf Aage Alquist ( Olav Aage Alqvist)

69/00:  Billedtekst side 277: Foto ca. 1900 ( 2013)

69/00:  Tekst nederste bilde side  282: Foto ca. 1990 ( 2013)

69/00:  Bildetekst side 293: Foto ca. 1990 ( 2013)

69/19:  Periode 1958-1967: ”ekteskap oppløst” er feil og skal strykes.

Bind 3:

68/322: Periode 1933-1948 og 1948-2008: Anne Johnsen f. Høydalsmo,  (Annette Johnsen

  1. Høydalsmo)

67/7:     Tekst til øverste bilde side 409: Janne Aud Karlsen (Jorunn) 68/14