Spørsmål og svar


Her er talerøret  med  drøfting av tema.

1: Flosta skrives ofte feil, eller har vi med flere navn å gjøre?

I følge Oluf Rugh het øya Floster. Navnet skal så blitt overført til gården, kirken og sognet. Gjennom tidene er navet  skrevet på forskjellige måter, som Floster (1593), Flouster ( 1601, 1610, 1611, 1630), Flougster ( 1670) og Flougstad (1723). På 1800-tallet ble den kalt Flaugstad (1865). Fra 1891 har navet vært Flostad og Flosta. Rygh mener at endringen til Flostad/Flosta skyldes en misforståelse fordi en har trodd at navet var et stedsnavn.

2: Har navnet noen sammenheng med Flosta i Sverige?