Flosta bygdebok – 1


Nasjonal og internasjonal politikk gav grunnlag for sjøfarten generelt, for Sørlandet og Flosta spesielt.

Pris: 300

Kystsamfunnet Flosta i Aust-Agder ligger på en kyststipe som tidlig utviklet handel og samkvem over Skagerrak med Jylland. Jyllandsfarten la grunnen for en maritim kultur som gjennom flere hundre år skulle sette sitt preg på samfunnet. Forfatter og historiker Dag Bakka jr. har arbeidet med maritim historie gjennom flere år. Han har tidligere skrevet bøker fra Flostas rederifamilier. Historielaget gav også Bakka innsyn i et rikholdig arkiv for denne boken.

Innhold

Forord – s. 5

Nedeneskysten – s. 8

Fra  motgang til gode år 1720-1806 – s. 22

I krig med England 1807-14 – s.64

Motgang og modning – s.76

Det store eventyret – s.104

Krise og omstilling – s.194

Skipsbygging i Flosta – s. 250

Sjømannsliv – s.270

Sjømannssamfunn – s.298

Etterord –  s.323

Skip hjemmehørende i Flosta – s.324