Vatnebo


G.nr. 71

Vatnebu ligger på fastlandet med skogkledde åser mot Flosterfjorden i sørvest, Staubøfjorden i sørøst og grenser i sørvest mot gårdene Jorandstad og Bjelland. Grensen mellom Vatnebu og Joranstad går gjennom tunet på et bruk i Sjøverstø. Gården Langang er grensegård mot vest i gamle Holt kommune. Gården Boraas lå engang under Vatnebu, men er i dag grensegård mot Eikeland. Navet er stort sett skrevet på samme måte, i 1593 som Wattnnebo. De første spor etter mennesker har vi på Blekestrand fra yngre steinalder. Den første bosetning  med jordbruk som hovednæring var i området ved Vatnebu-vannet og Kollaks-tjern.

På Rolvsøy i Flosterfjorden ligger ei steinrøys på toppen av øya, laget av rullestein og  ca. 5 m. i diameter med grop i midten. De føyer seg pent inn i rekken av antatte røyser fra bronsealderen som vi har langs kysten.

Mandtal for kopskat i 1645: Tor og hustru, sønn Christen. En enke og sønn Peder.

Landkommissionen av 1660: Watnebo , helgård 4 huder skyld. Christen Torsen eier 3 ksk. og 5 parter av 1 ksk. og leier av sin søster Aase 1/2 ksk og 10 parter av 1 ksk. Jon Torsen eier og bruker 3 ksk og 5te parten i 1 skind. Saxe Bjørnsen ligesaa meget . Mary Torsdatter 1/2 ksk og 1/10 part av et annet. Peder Torsen 3 ksk. og 1/5 av 1 skind. Nils Torsen 3 ksk og 1/5 part av 1 skind. Osmund Møglebostad 1/2 ksk. og 1/10 part av 1 sk. som han leier til Peder og Nils. Til gården hørte da 3 små Quernsteder. Skog til brændefang og Danmarkslast. Tilsammen 2 huder. Christen Bendixen 5 ksk. bøxel og 9 ksk. som han leier av Thommis Haabestad. Guttorm Nestunsdal 5 ksk. Weff Larsen med brødre 10 ksk. Tilsammen 2 huder.

Folketælling 1666: Vatnebo og Boraas 4 huder. Christen bruker 1 hud og 2 skind 40 år. Iben Thorestzen bruker i Vatnebo 3 skind og1/5 i et andet. Veff 10 skind 40 år. Christen Thoresen 4 1/2 skind, 1/5 i et og1/10 part i et 58 år.  Saxe bruker 3 skind og 1/5 i et andet 50 år. Harald bruker 3 skind og 1/5 og 1/5 i et annet 35 år. Maren Torsdatter 1 1/2 skind og 1/10 i et skind. Peder Torsen 4 skind. Nils 4 skind 50 år.Sønner: Gunner 12 år, Kasten  6 år og Tore Christensønner  1 1/2 år , Oluf 6 år, Joen Nilsen 8 år, Bjørn Nilsen 6år, Tore Nilsen 4 år og Aralt Nilsen 2 år, Knekt Oluf Olufsen 18 år.

Mandtal 1701: Vatnebo 3 huder, Bondegård , egen Odel. Bruker Marte Gundersdatter med sin svoger Kittil Pedersen ( 48 år) 1 hud 2 1/4 ksk. og sønn Peder Kittelsen 5 år. Tjener Christen Gundersen  16 år født Vatnebo, Ole Ulfsen bruker 3 3/4 ksk.  40 år, Aase Christensdatter (ugift) 3 8/10 ks, Christen Saxesen 2 11/16 ksk 36 år og sønn Saxe Christensen 4 år, Rommund Olsen Jorandstad eier  1 1/16 ksk. Tarje Pedersen Strengereid eier  1 4/5 ksk. Anders Pedersen  Boraas eier 1 1/2 ksk. Ole Pedersen Sandnæs. Tromøen eier 1 172 ksk. Bergitte Tharaldsdatter  enke  3 ksk og sønner Bjørn Nilsen 50 år, Arald Nilsen40 år ( udenlands), Vrold Sørensen Dal eier 5/8 ksk. Torgrim Evensen  Nedre Flougstad eier  5/8 ksk. Anders Nilsen Næskil eier  5/8 ksk. Svend Tommesen N. Flougstad eier 5/8 ksk. Husmænd: Christen Sørensen 56 år fattig arbeider og sønner Jens Christensen 26 år ( i Holland), Sørens Christensen 20år ( stående soldat i Kjøbenhavn) Christen Christensen 16 år ( tjener i Risør), Søren Christensen 2 år.

Vatnebo skole

Se videre bruk og beboere i våre bygdebøker