Gartha


 

Garta er en særdeles gammel gård og har atskillige funn fra tidlig steinalder, samt gravhauger.

Navnet tyder på opprinnelse; Gården, så kanskje det var herfra vi fikk fast bebyggelsen på øyene. Mange av de eldste slektene er borte og nye er flyttet til. Fra en gammel protokoll: 1612- Knud Vatnebu ble tiltalt ”for hand rebellit Oluff Garta med en kniv. Sonitt (bøter) 2 ½ rd. 1642 sto Gunder Nedre Gata i retten ”for han icke møtte på Våbentinget med sin gevehr på Stregereid, derfor gifer 1 rd.” 1647 eide Morten (Jonsen) Nedre Gata 1 hud jordegods på Askerøya sammen med Maren Jensdatter. Hun eide også 5 gsk. i Tverdal. 1660 eide Morten Garta med sine brorbarn 5 gjsks. i Tverdal.

Rønningen og Helleren  hører til.