Løvøya


Løvøya har gått ut fra Bjelland i Holt. I 1624 neves Jens Løvøya. I 1719 har Nils Andersen pantsatt Løvøya med Svansvik til Lars Larsen Neskilen for 50 rdl.