Joranstad


Joranstad skrives også Jurundstad, enn eldre form for Jorunnarstadir – altså  kvinnen Jorunn sitt sted. Til denne gården hørte: Øigarden, Ranghildshagen, Sjøverstø, Kjenes, Bjørndalen, Kverndalen, Ækra, Sanden, Vrangesund, Røttersvik og Sannes.

Kverndalen overdro Jon Nilsen Neskilen i 1720 til Even Rasmussen ibid.,dvs.  4 ksk. i Joranstad, nemlig en plass kalt ”Ragnhildshagen” og et stykke eng i Kverndalen.

Skøverstø betyr båtplass ved sjøen. En gammel form i skrift er Schieffuestad; enkelte ganger er det også skrevet Skjevestad og blitt forvekslet med Skjevestad i Østre Moland.