Borås


Bruk 72

Borås ligger som en kile mellom Vatnebu og Eikeland. Gården tilhørte opprinnelig Vatnebu gård  hvor Holt prestebord eide  1/2 hud. Navet Borås har vært skrevet forskjellig: Borgerås (1611), Borreraas, Boereraas (1630), Bareraas ( 1670),Borreraas ( 1723) og nå Borås. I 1631  viser en liste over prestegårdens inntekter. Her står det at «Vatnebo i Flogster Sogn bruger en ødegård ved Naffn Boross och skylder 1 Hud til Presten.» Språkforsker Rygh mener navet på denne gården skyldes en nærliggende kolle  som har hatt bygdeborg.

Landkommissionen av 1660: Ødegårder. Boraas 1/2 hud skyld. Holts Præstebord eier. Samme besidders av Peder Thorsen

Folketælling 1666: Boraas ødegård 1/2 hud.  Bruker  Peder 56 år og sønn Oluf Pedersen 13 år.

Mandtal i 1701: Boraas 1/2 hud. Tilhørende HoltPræstegård. Leilending Anders Pedersen 56år og sønner Peder 22 år (marinesoldat), Elling 12 år, Even 8 år og Christen Andersen 2 år.

Se videre bruk og beboere i våre bygdebøker