Om oss


Flosta Historielag ble stiftet 5.april 1978 med 25 medlemmer. Trykk her for å se stiftelsesprotokoll. Trykk her for å se vedtekter.

I 2015 er medlemstallet ca 335.
Vi har 4 æresmedlemmer: Ingrid Ytterdal, Elin Christoffersen, Laila Johnsen og Marit Wenche Olsen.

Det kan nevnes at vi etter hvert har et godt bildearkiv, med bl.a. gamle skolebilder, skipsbilder og mannskapsbilder. Historielaget har også de senere årene jobbet systematisk med registrering av hus bygd før 1962 i Flosta. Dette arbeidet har munnet ut i et praktverk av tre bind med gårds- og slektshistorie for Flosta.

Arbeidet i laget er preget av positiv interesse og engasjement. Vi har produsert flere bøker og årsskrift, se nettbutikk.

Nye medlemmer er alltid velkomne. 
Innmelding kan skje via e-post: post@flostahistorielag.no eller lagets postadresse: Boks 34, 4920 Staubø.
Kontigenten er for tiden kr 150.- for enkeltmedlem og kr 200.-  pr. år for ektepar / samboende .
Hilsen styret i Flosta Historielag

Styret 2019/20