Lokale historier og annet.


Lokale historier:

 

Da jeg var liten fortalte min bestefar meg en historie om opphavet til tettstedet Bota på Tverdalsøya. En historie om et drap, hvor alle visste hvem morderen var, men at ingen ville si det, og at lensmannen ga hele bygda en årlig bot på en spesidaler inntil noen kom og fortalte hvem morderen var.

Regle:

Bom mom bilia, si sis silia,

Vi’du’kje sva så kapper e dæ a

og hiver dæ langt uti Skjøllvika

(regle til seljefløytelaging)

 

Regle:

Søren Sørensens sønn,

Syvert Sørensen, seilte sin sedvanlige søndagstur

Søttende september søttensøttien.

Sønnenom sundet slo skuta stor storm.

Stolt sto Syvert Sørensen,

Snoede sitt skjegg,

Svingede sin sydvest.

Stormen steg.

Snart såes Sara

Som sjømansenke.