Avtale


Avtale om drift, vedlikehold og tilsyn for reetablert flyobervasjonstårn på i statlig sikret friluftsområde FS00002432 Øygardsåsen på Flosta (gnr 69, bnr 3 og 64) i Arendal

 

Avtaleparter:

Arendal kommune, org. nr 940493021

Og

Flosta Historielag, 4921 Staubø

Org. Nr 998555701

www.flostahistorielag.no

Kontaktperson: Ingebjørg Gautestad Ytterdal, mob 919 13 292

 

 

Bakgrunn

Flyobservasjonstårnet som ble oppført på Øygardåsen i krigsåra 1040 – 45, har mer eller mindre falt ned av seg selv tidlig på 1950-tallet. Øygardsåsens venner / Flosta historielag har et ønske om å restaurere tårnet, og har i den forbindelse fremmet søknad Arendal kommune v/byggesak.

I vedtak gjort av Fylkesmannen i Agder, saksnummer 2019/7203 av 27.09.2019, ble det gitt tillatelse til tiltaket på vilkår om «at Øygardsåsens venner inngår skriftlig avtalen med Arendal kommune om drift, vedlikehold og tilsyn med anlegget. Avtalen må klargjøre økonomisk ansvar, herunder også ansvarsforholdene ved eventuell nedleggelse av flyobervasjonstårnet og opprydding og tilbakeføring av området. Kopi av avtalen skal sendes Fylkesmannen og Aust-Agder Fylkeskommune.»

 

Avtale

Øygardsåsens venner v/Flosta historielag (heretter FH) påtar seg alle forpliktelser knyttet til reetablering av flyobservasjonstårnet, herunder ansvaret for byggesøknad, oppføring, vedlikehold m.m samt eventuelt ansvar for å fjerne bygget dersom vedlikeholdsplikten ikke blir overholdt.

FH skal oversende kommunen ved avdeling for park, Idrett og Friluft oppdaterte kontaktopplysninger ved eventuelle endringer av oppgitt kontaktperson, samt årlig informasjon om FH’s aktivitet i forbindelse med bygget på Øygardsåsen, samt om byggets tilstand og bruk.