Innstilling fra styret ang. Krigshistorisk løype:


 

 Flosta historielag stiller seg positiv til punktene 1, 2, 4 og 5, men punkt 3 bør går ut av prosjektet.

 

Begrunnelse:

Styret anbefaler ikke at historielaget tar ansvar for bygninger på statens grunn. Kommunen har et delegert ansvar for dette kulturminnet og bør stå som ansvarlig for eksisterende bygg og eventuelt reetablering av flyobservasjonstårnet.