Forslag:


 

Alternativ 1:

En stor bygdebok 3

Alternativ 2:

Flere Temabøker

 

Styrets innstilling:

Styret innstiller på Alternativ 2.

Alternativ 2 kan lettere gjennomføres og det vil også blir lettere å skaffe bokkomite og fagpersoner for et begrenset tema. Tidsfaktoren er svært viktig i et slikt prosjekt. Styret ser at alternativ 1 vil være dyrt og vanskelig å gjennomføre.

 

Styrets videre forslag dersom alternativ 2 velges.

Styret ber om fullmakt til å oppnevne en bokkomite for det enkelte tema og til en kostnadsramme på inntil 250 000 pr. tema.

 

Begrunnelse:

Man vi få en oversiktlig prosess på temabøker. Med en slik kostnadsramme må det selges 500 bøker for å gå i balanse. Det er allerede flere personer som har sagt seg villig til å være med i bokkomite for de to 2 første tema.

Tema som pt. er aktuelle for Flosta sogn er:

Infrastruktur: (butikker, post, telegraf og transport)

Krigshistorie: Lokal krigshistorie der krigshistorisk løype viser til de ulike epoker, krigsseilerne i området hedres, minneparken og de falne nevnes og dugnadsarbeidet for å rydde kulturminner får sin plass.

Næringsliv og håndverksbedrifter. Lokale arbeidsplasser og bedrifter som ikke er dekket av bygdeboken «Sjøfart» og infrastruktur.