Prosjektet: BYGDEBOK 3


 

Innstilling forprosjekt bygdebok 3 fra nedsatt komité.

 

Olav Brottveit 

Alt1
Fullskala bygdebok 3.

Formatet vil være som tidligere bygdebøker.

Lage en siste bygdebok som omfatter næringsliv, kommunikasjon, foreningsliv, dvs alt som ikke er omhandlet i tidligere bøker.
Vi har vurdert kostnadene på et opplag på 500 stk med ca 400-450 sider.
Vi vil da få trykke/layout kostnader på ca 250 000. I tillegg vil vi måtte engasjere en forfatter som nok vil koste fra 400-500 000. Dette basert på at vi mangler endel stoff på noen felt.
Ved en totalkostnad på ca 750 000 vil kostpris pr bok bli 1 500;

Alt2
Vi lager bygdebok 3 som temabøker over noen år.

Formatet lages lik bygdebøkene.

Vi har vurdert kostnadene ut fra et opplag på 500 stk med ca 200 sider.
Vi vil da få en trykke/layout pris på ca 120 000.  I tillegg må vi ha en hovedforfatter som syr sammen stoffet til en estimert pris på ca 130 000.
Ved en totalkostnad på ca 250 000 vil kostpris Pr bok bli kr 500;

Konklusjon fra forprosjekt gruppen
Kostnadene til forfatter vil kunne reduseres dersom vi får endel engasjerte medlemmer til å arbeide aktivt med prosjektet. Trykkekostnader vil og kunne endres noe basert på fast perm kontra myk perm etc.
Ved å lage temabøker har vi full kontroll på økonomi og kan stoppe utgivelsene dersom økonomien ikke tillater at vi fortsetter. Ved laging av bygdebok 3 alt. 1 setter vi hele vår økonomi i spill. Dersom kostnadene øker har vi ikke råd til å lage årsskrift før bygdebok 3 er ferdig og store deler er solgt ut.
Vår anbefaling til årsmøte er derfor å gå for alternativ 2: Temabøker.
Presisering.

Formatet vil være som bygdeboken «Sjøfart»

Begrunnelse: Det er to ulike format på de forrige bygdebøkene. Samlebindet; «Bruk og beboere» har et spesialformat, som er dyrt, «Sjøfart» er i standardformat.