Årsskrift 2019


Dette årsskriftet har blitt innholdsrikt og har mer enn 100 flere sider enn forrige nummer.

Pris: 350 kr

Årsskriftet gir oss ulike historiske tråder som binder sammen øyer og fastland. Det ser vi ikke minst der Flosterfjorden er som smalest- fra Vrangesund til Klokkerøya. Trekker vi trådene langt tilbake i tid vet vi at området vårt har hatt en sammenhengende historie, senest bekreftet ved oppdagelse av en vikinggrav i 2019. En annen tråd har vært å undersøke presteveier. Vi har funnet "Prestbokjær" og har spekulert på hva kirken har betydd - og betyr for våre tanker og handlinger? Vi har i de to årene som har gått fra forrige årsskrift hatt fellesarrangement om Flosta kirke som kulturhus, samt at vi i dette årsskrift har forsøkt å få frem litt mere kvinneperspektiv. Derfor er det en del familiehistorier i dette årsskriftet.

INNHOLD

Forord

Flosta Historielag

Redaktøren har ordet

En prestevei, en ættetavle og et avisutklipp

Gamle veier

Flosta kirke

De eldste av Thorsen-slekten

Den danskeskolelærer

Familieminner

En hvalfanger

Erindringer

Flukten til Holmesund 9.april 1940

Et dykk inn i min morfar Carl Bernhard Nielsens verden

Et sted, et ord og et navn

Et vikingfunn

Kongen over Floster riket

Gravskikker og gravminner

November

Rent og urent

Søren Tallaksen

Capellas forlis

Intervju i Arnevik

En sjømannshustrus liv og virke

Barndomsminner

En minnebok

En gammel bibel og langpendling til Amerika

Otto Lydersen  forteller om arrestasjonen

Noen minner fra min første julefeiring hjemmefra

Tverdalsøy Redningsforening

Tidsbilde