Bygdebok 3


 

Kan du tenke deg å være med i en bygdebokkomite og engasjere deg i
Bygdebok 3?

Årsmøtet vedtok:
«Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne en bokkomite, som skal
utarbeide en detaljert plan for innhold, form og omfang og med en
kostnadsramme på inntil 250 000 på hver bok dersom komiteen velger å gå
for temabøker. Dersom man velger å gå for en fullskala bok er summen 500
000. Prosjektet skal godkjennes av styret før man starter arbeidet med
boken/bøkene, eventuelt kan styret innkalle til ekstraordinært årsmøte.
Det vil ikke bli gitt tilleggsbevilgninger. Formatet skal bli det samme
om Bygdebok 1 Sjøfart, som er et standardformat».

Styret har 05.05. hatt et utendørs møte der vi besluttet at vi går for
temabøker.
Likeledes at første tema omhandler «Butikker –handelsvirksomhet i
sognet» (foreløpig arbeidstittel).
Årsmøtet gav oss en kostnadsramme, formatet er bestemt og vi har hentet
inn anbud fra to trykkerier ut fra et stipulert antall sider og
eksemplarer. Vi har også kontaktet en forfatter som allerede har mye
stoff liggende og var i gang med videre undersøkelser. Det viser seg at
hver gård har hatt sin butikk.
SÅ NÅ inviterer vi dere alle til dugnad for å få frem mest mulig om
dette tema. Informasjon, tekst og kopi av bilder kan sendes til
historielagets postadresse og mailadresse, så vil vi lagre dette i et
dropbox-system for videre bearbeidelse. Her er vi ikke bare ute etter
butikklokaler og eierne, men alle ansatte, visergutter, ferievikarer,
hendelser samt liv og røre rundt denne virksomheten. På denne måten
håper vi også på at de av våre medlemmer som er sommergjester også kan
engasjere seg med erfaringer, bilder og kunnskap om butikkene og vil
delta i dette innsamlingsarbeidet.
Det vi trenger ganske omgående, er medlemmer til en bokkomite. Ved å gå
for et gitt tema og engasjere medlemmer og pirre den lokale
bygdepatriotismen, håper vi på at dette blir en hurtigarbeidende komite,
som får boka ut innen rimelig tid – til vår alles glede og
underholdning.
Vi ber derfor at dere som er interesserte og kan tenke dere å gjøre en
innsats for sognet i å hente frem og samle historien fra dette temaet,
gir oss beskjed så fort som mulig ( innen 01.06.2020) på vår
mailadresse: post@flostahistorielag.no eller tar kontakt med ett av våre
styremedlemmer på telefon/mobil.

2.      Andre temabøker.

Neste tema vil trolig bli: Flosta sitt forsvarsengasjement,
krigshistorie og minnepark med krigshistorisk løype (arbeidstittel).
Videre jobbes det med innsamling av stoff fra Flostas næringsliv og
industrivirksomhet (ikke sjøfart)
Vi ønsker at medlemmer og andre personer engasjerer seg, ta kontakt og
melde interesse for å gi sitt bidrag og eller være med i en bokkomite
for disse emnene. Vi ber om tilbakemelding på dette, samt tips og ønsker
om andre aktuelle tema som kan belyses.

3.      Andre aktiviteter:

Flosta historielag har måttet innstille all aktivitet pga.
corona-pandemien.
A: Vårmøtet på Strengereid grendehus, med foredrag: «Leve en drøm –
reise med vind» av Harald Solfjeld fra Brårvikkilen som skulle fortelle
og vise bilder fra sin 7,5 år lange seilas rundt jorden, og som endte
med et dramatisk forlis utenfor New Zealand, måtte avlyses. Møtet kan
bli satt opp senere. Styret anbefaler at man i mellomtiden kjøper, eller
får låne hans bok, som gir meget interessant og koselig lesing.

B: Stand med salg av det nye årsskriftet i Pinsen, blir litt
væravhengig.
Årsskrifter og bøker kan imidlertid kjøpes i butikker og bestilles via
vår mailadresse.

C: Pinsearrangementet «Krigsseilerne, minnesmerket og en krigshistorisk
løype» går også ut av programmet.
Her vil vi i stedet anbefale Turistforeningens arrangement:
«Krigshistorisk rundtur i Flosta» som er planlagt den 1. september. Våre
medlemmer Torstein Olsen og Erling Steen, som også er aktive medlemmer
av turistforeningen, har lagt ned et godt stykke arbeid i dette
prosjektet, ved å finne frem gamle ferdselsveier, utarbeide kart og
tilrettelegge parkeringsplasser. Det blir oppstart kl.10:30 på Kalvøsund
festning, videre vandring opp til Valåsen som var hovedvede fra gammelt
av og hadde klaffetelegraf under Napoleonskrigen, videre går vandringen
til Øygardsåsen der det under krigene var vakt og observasjonshytte.
Rast og orientering om restaureringsarbeidene. Vandringen vil vare 4-5
timer og Torstein og Erling er turledere. Se forøvrig turistforeningens
brosjyre.

Det er usikkert hvordan situasjonen er til høsten, slik at dette og
andre arrangementer vil bli omtalt senere.

SvarVideresend