Innkalling


ÅRSMØTE 24.FEBRUAR PÅ VATNEBU KRETSLOKALE

Styret i Flosta Historielag innkaller til Årsmøtet i Flosta Historielag.

Mandag 24. februar 2020 kl 18.00 på Vatnebu Kretslokale

 

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Valg av protokollunderskrivere og tellekorps
  4. Godkjenning av årsmelding fra styret
  5. Godkjenning av regnskap og budsjett
  6. Kontingent for 2020.

Styret foreslår at kontingenten for 2020 blir uendret, dvs. kr 150,- for enkeltmedlemmer og kr 200,- for familie

  1. Eventuell Bygdebok 3 – innstilling fra bokkomiteen.
  2. Avgjørelse om ansvar for kulturminne
  3. Saker fra medlemmer
  4. Valg

Det er bare medlemmer som har stemmerett på årsmøtet.

 

Etter årsmøte blir det sosialt samvær og tema : 

2 artikler fra det nye årsskriftet: «En hvalfanger» og » Noen minner fra min første julefeiring hjemmefra.»

Salg av årsskrift, loddsalg og bevertning  med Stormsuppe og flatbrød.

 

Alle velkommen!