Årsberetning 2018/19


ÅRSBERETNING FLOSTA HISTORIELAG 19.3.18 – 4.3.2019

 

Styret har i perioden bestått av:

 

Leder: Ingebjørg Ytterdal

Nestleder/matr.forv.:   Stian Aaby

Kasserer: Bjørg Madsen (til 31.12.2018) / Olav Brottveit (fra 1.1.2019)

Sekretær: Live Kjeldstadli

Styremedlem/IT.ansv: Bjørn Otto Martinsen

Varamedlemmer: Ole Peder Tverdal, Carl Johan Dalen, Harald Svendsen   

Arr. Komite: Ole Peder Tverdal, Magnus Thorbjørnsen, Vigdis Høyesen, Aud Sigrid Vibran, Ebba Bibby

Revisor: Per Sørensen

Valgkomite: Inger Lise Devold, Olav Brottveit, Unni Westby

Redaktør for årsskriftet: Ingebjørg Ytterdal

I tillegg ble Thor Lydersen valgt som styremedlem på årsmøtet 19.3.18. Han valgte så å trekke seg på grunn av sitt engasjement i andre aktiviteter. I følge vedtektene skal styret ha minst 3 medlemmer, Styret fant det da tilstrekkelig å kalle inn varamann ved behov. Ole Peder Tverdal er varamann og som formann i arrangementskomiteen kontakt mellom styret og arrangementskomiteen, han møtte således på styremøtene.

 

Årsmøtet 2018 ble holdt 19. Mars 2018 på Vatnebu kretslokale med 40 medlemmer tilstede.

Årsmøtesaker: Årsberetning, regnskap og budsjett ble lagt frem og godkjent.

Valgene fikk resultat som referert ovenfor.

Foredragsholder Rune Sævre snakket og viste bilder om “Ballastplanter”.

 

Styrets arbeid:

  • Styret har i perioden hatt 7 styremøter.
  • I tillegg til løpende styresaker, har styret arbeidet med:
  • Aktiviteter for salg av bøker og årsskrift, bl.a stand ved Matkroken, stand på arrangement Kjempestaden i Arendal, på Høstmarkedet Strengereid, ved julemarkedet på Holmen, og ved Coop Extra Eydehavn.
  • Bøker og årsskrift ligger ute for salg hos følgende kommisjonærer: Høyer bokhandel Arendal, Ex Libris i Tvedestrand, Tvedestrand Bokhandel og Matkroken.
  • Vi har fått nytt og mer hensiktsmessig boklager i Tvedestrand.
  • Finne foredragsholdere og temaer til medlemsmøtene og aktiviteter for medlemmene.
  • Samarbeid med andre historielag I Arendal kommune, blant annet om Lokalhistorisk dag 21.4.18 på Biblioteket I Arendal, tema “Torghandel”. Ingebjørg Ytterdal sendte stoff til Arendal Dramatiske, til et tablå., som dessverre måtte utgå pga sykdom. Flosta Historielag støttet arrangementet med kr 300 til smaksprøver av Oselias kokebok.
  • Bokprosjektene “Møkkalasset” og “Butikkene på øyene”. Flosta Historielag bistår prosjektene med informasjon. Bøkene vil bli utgitt på Bokbyen Forlag.

 

Årsskrift:

Årsskrift for 2017 kom i salg 19.5.18, i pinsehelgen

 

Arkivet:

Vi fortsetter arbeidet med å scanne styreprotokoller og overlevering av materiale til Kuben for registrering og  sikker oppbevaring. Dette er tilgjengelig på forespørsel.

 

Hjemmeside: www.flostahistorelag.no/Facebook:

Her legges ut invitasjoner til medlemsmøter og annet aktivitet som laget står for. Informasjon om priser på bøker og årsskrift oppdateres her.

Historielaget har også en konto på Facebook.

 

Medlemsskap i andre foreninger:

Flosta historelag er medlem av Landslaget for historielag og Agder historielag.

 

Medlemsmøter/aktiviteter:

21.04.2018 – Lokalhistorisk dag, tema Torghandel. Arendal Bibliotek

20.5.2018 – Historisk vandring. Sundet-Svartnesbu-Øygardsåsen. Ovid Gabrieli Pedersen og Anne Elise Hausland var guider – Magnus Thorbjørnsen var guide på Øygardsåsen.

30.5.2018 – Avduking av ny informasjonstavle og omvisning på Festningsanlegget. I samarbeid med Arendal kommune og Flosta Speidergruppe

18.11.2018 – Flosta kirke: Kirkebyggets historie, utsmykking og gjenstander. Fellesarrangement med Moland Menighetsråd. Orientering ved Terje de Groot og Ingebjørg Ytterdal

26.11.2018 – Julemøte på Vatnebu kretslokale. Tema: Oselias kokebok. Foredrag om kokeboken ved Monika Kurszus Håland og Anne Lise Råna fra Kuben.

04.03.2019 – Årsmøte. Vatnebu lokalet. Foredragsholdere Nils Ringdal/Erling Steen om “To kvinner og deres menn.” En dokumentar av etterslekten til en av aktørene bak Arendalskrakket.  En historie om kjærlighet, krig og fred.

 

 Medlemmer:

Pr. 31.12.2018 har Flosta historielag rundt 300 medlemmer.