Alle manns tau, kokken au!


Gamle seilskutefolk forteller. Intervjuer er gjort av historielagets medlemmer.
- se under Forum- film; Kap Horn'ere fra Kilsund

Pris: 50

I 1950-årene levde fremdeles en del staute karer som hadde tilbragt mye av sitt liv ombord i seilskuter,men tallet  på dem minket etterhvert. Gunnar Peder Gundersen som da var skolestyreformann, skjønte at timeglasset snart var » utrunnet» for siste generasjon seilskutefarere. Han forsto også det store tapet det ville bli om minnene fra seilskutetida kom til å bli borte med dem. Det var særlig den oppvoksende slekt han tenkte på. Han ønsket at de unge  skulle få innblikk i denne betydningsfulle perioden av Flostas historie. Daværende  Flosta kommune stilte seg  velvillig til tanken om å redde disse minnene og bevilget penger til kjøp av båndopptaker.

Innhold:

Forord: av leder Olav Ytterdal -s.5

Innledning v/Redaksjonskomité:Birgit Stiansen, Ingrid Ytterdal, Per Berti Stiansen og Arne Martin Stiansen -s.7

Første reis – s.13

Oluf Lydersen, Petter Berg, Anskar Olsen, Nils Bertil Lydersen og Bertin Stiansen.

Strabaser og forlis – s.37

Anskar Olsen, Nils H. Jelmert, Sigvart Nilsen, Oluf Lyderse, Nils Bertil Lyderse, Nils Bertil Nielsen, Andreas Gundersen,  Nils Carl Nilsen og Erling Frivold

Arbeidsrytme, disiplin og mat -s.117

Oluf Lydersen, Nils Bertil Lydersen, Nils Bertil Nielsen og Erling Knudsen

Opplevelser – s.147

Nils Bertil Nielsen, Erling Knudsen, Johannes Svendsen, Andreas Gundersen, Aanon Nilsen, Oluf Lydersen,  Anskar Olsen, Gunnar Isaksen, Sigvart Olsen,

Tillegg – s.230

Om sjømannskoler i Flosta, «Uddrag af Kostreglement», «Police for Sømænds Tøi og Effekter», Enkelt kart over Flosta , Verdenskart.