Årsmøte 04.03. på Vatnebu kretslokale


Årsmøtet i Flosta Historielag mandag 04.mars 2019 kl 19:00, Vatnebu kretslokale

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Valg av protokollunderskrivere og tellekorps
  4. Godkjenning av årsmelding fra styret
  5. Godkjenning av regnskap og budsjett
  6. Kontingent for 2020.

Styret foreslår at kontingenten for 2020 blir som nå, dvs kr. 150,- for enkeltmedlem og kr. 200,- for familie.

  1. Saker fra medlemmene – Trykk her
  2. Valg

Ps. Det er bare medlemmer som har stemmerett på årsmøtet.

Etter årsmøtet blir det foredrag av Nils Ringdal/Erling Steen snakker om “To kvinner og deres menn.”Loddsalg og enkel bevertning.

Velkommen