Eldre Årsskrift


Pris: 50 kr.stk

2005:

 • Leder Marit Wenche Olsen: Forord
 • Marit Wenche Olsen: Minneord om Eilif Ellefsen
 • Styret: Flosta Historielag
 • Marit Wenche Olsen: Flosta skole 50 år
 • Marit Wenche Olsen: Flosta Røde Kors
 • Tvedestrandsposten: 105 eldre på fest
 • Berit Holm: Det var en gang
 • Sigbjørn Halvorsen: Blant nordmenn, også Flostafolk, i Brooklyn
 • Per Øverland: Idalyst ved Flosta kirke
 • Helge Christoffersen: «Illevarra»s forlis
 • Jon W. Thomas: En underlig historie om et gammelt «spøkelseshus» på Staubø
 • Terje Andersen: Mai 1890
 • Petter Holm: Min første tur til sjøs
 • Torgeir Høyesen: Minner fra Staubo Line
 • Helmer Henriksen: M/S «Vinni»s senkning
 • Anne Elise Lydersen Hausland: Om «Prisonen»  og Morten Salvesen
 • Torgeir Høyesen: Flosta- sjøfolk og «Prisonen»
 • Torgeir Høyesen: Solbakken, Staubø
 • Tom Aage Jelmert: Nils Tallaksen, los i Holmesund
 • Helge Christoffersen: Tverdalsøens Sjømannsforening
 • Per Stiansen: Intervju med  Bjørn Evensen
 • Bjørn Evensen: Nyttaarsaften paa Stubberød
 • Ola Hummer: Bjørn Evensen, Skudstrand. Mannen som gjorde Aust-Agders mest interessante  gravfund.
 • Grethe Olsen: Bygda vår
 • Ole Gjermundsen: Dagboknotater
 • Torgeir Høyesen: Utdrag fra Holt bygdebok
 • Henrik B. Arentsen: Reisen til verdens ende 
 • Arnt Pettersen: Fra stolt og majestetisk seilskip til dampskip
 • Red: Pepperotsaus, gammel oppskrift

2003:

 • Leder Marit Wenche Olsen: Forord
 • Styret: Flosta Historielag
 • Arvid Hagen: Flosta kirke
 • Ingrid Ytterdal: Kalvøya i Flosta
 • Anders Halvorsen: Forminner langs Eikelandsfjorden
 • Tore A. Jacobsen: Staubø Skipsverft
 • Thore Pedersen: Noen betraktninger  fra krigens dager i Gjerdalen
 • Unni Sørensen: Jerkogning
 • Helge Christoffersen: Moloen på Narestø havn
 • Frode Salvesen: Flosta Idrettslags historikk
 • Anne Andersen og Marit Wenche Olsen: Flosta Historielag 25 år
 • Notater fra Jon B. Staubo: Barndom på Staubø i slutten av 1800
 • Torgeir Høyesen: Blant drivende miner og danskesmør
 • Sigbjørn Halvorsen: Bryggerhuset og kjøkkenet
 • Unni Sørensen: Frierbrev
 • Red: Terje Andersen
 • Red: Terje Andersens dikt
 • Red: Visa om tobaksnøden på Narestø under verdenskrigen i 1914-18
 • Red: To viser fra Narestørevyen 1932
 • Gustav Glastad: Med D/S «Flosta» til Arendal
 • Red: Regler for  ekteskapet
 • Jens Henriksen: Vatnebuguttas høstrevy 1944 og vårrevy 1945 – Titanics undergang og Vatnebuguttas refreng
 • Red: Skolehistorien i Flosta
 • Red: Vatnebu skole
 • Red: Flosta lærerforening
 • Torgeir Høyesen: Flosta Sentralskole blir til
 • Ole S. Lydersen: Historien om en  allsidig butikk
 • Marit Wenche Olsen: Fanteliv i Flosta
 • Anne Andersen: Fra krigens dager

2001:

 • Leder Marit Wenche Olsen: Forord
 • Marit Wenche Olsen: Minneord om Arne M. Stiansen
 • Marit Wenche Olsen: Flosta Historielag
 • Torgeir Høyesen: Minner fra Tverdalsøya i mellomkrigsåra
 • Sofie Ellefsen: Sagbruk og trelasthandel i Flosta
 • Torgeir Høyesen: En trist hendelse i Sør-Afrika for 100 år siden
 • Georg Lydersen:  Briggen «Enigheden»s reise fra Scotland under Krigen 1807
 • Ingjerd Stiansen: Fra «Bestemors» husholdningsbok
 • Åge Krohn- Gunnersen: En dramatisk hjemreise
 • Torgeir Høyesen: Ulovlig radio under krigen
 • Anlaug Henriksen: Da jeg reiste med  «D/S Kristiansand» fra Oslo til Arendal
 • Sigbjørn Halvorsen: Guttedager på Tverdalsøya for 50 år siden
 • Arvid L. Hagen: Klesvask en tørr sommer i mellomkrigstiden
 • Karl Johnsen: «Jaguar»s forlis
 • Sigbjørn Halvorsen: Bilene jeg husker
 • Red: Utdrag fra  Janne Thranes brev til sin mann
 • Helge Christoffersen: Bygdebok for Flosta
 • Eilif Ellefsen: Kulturminneregistrering i Arendal kommune
 • Red: Flosta aldershjem – stedsplassering og prolog
 • Red: Til Flosta bru 1948
 • Sigbjørn Halvorsen: En honnør skal monumentet være
 • Bibliografi
 • Annonser

1999:

 • Redaksjonskomiteen: Forord
 • Karl Berner Lydersen: Tverdalsøy rundt
 • Arne M. Stiansen: Foreningens første år
 • Arvid Stiansen: FMF regatta 1948-1998
 • Solveig Halberg: En tur til Landsregattaen i Halden 1957
 • Asbjørn Olsen: FMF og «verden rundt»
 • Arne M. Stiansen: FMF bygger klubbhus
 • Asbjørn Olsen: Eikelandsfjorden; «verdens vakreste fjord»
 • Frode Salvesen: FMF og renovasjonsordningen
 • Frode Salvesen: Litt om sjømerking
 • Per Roald Salvesen: Fellesturer i FMF-regi
 • Asbjørn Olsen: På utenlandstur med bil og båt
 • Eirik Møllergaard: VM i klasse 3B, Cape Town, 18,-21. feb. 1999
 • Sigbjørn Halvorsen: Om Kjerringodden og Krana
 • Dorthea Ramstad: Narestø-brannen februar 1930
 • Dorthea Ramstad: Narestø-revyen 1932
 • Alfred Slettebakken: En arbeidsmann  – Aslak Olsen Arnevik.
 • Dorthea Ramstad: Et minne
 • Ola Hummer: Skutene på veggen
 • Red: «Å, mi hadde slik ein gild tur»
 • Red: Tverdalsøy skole 1938
 • Arne Damsgård: Livet på Eikeland i 1930- årene
 • Anlaug Henriksen: Konfirmant anno 1939
 • Annonser

1997:

 • Redaksjonskommiteen: Forord
 • Styret: Flosta Historielag
 • Red: Søndagsutflukt 1907
 • G.P. Gundersen: Flostalosen brukte brennevin i støvlene
 • Dorthea Ramstad: Skihytta
 • Olav Løvøen: Nostalgi
 • Red: Olav Løvøen
 • Grethe Borges: Hus til min Lars
 • Dorthes Ramstad og  Aase Marie  Walvig: «Rednings-Susanne»
 • Bertin Stiansen: Husene på Staubø
 • Arnulf Øverland: Holmesund
 • Lars Løvøen: Arnulf Øverland og Holmesund
 • Haakon Damsgaard: Noen botaniske betraktninger fra Eikeland
 • Red: Fra Dorthea Ramstads album
 • Tore C. Johnsen og Øistein Lydersen: En reise  til Flosta`s siste seilskute
 • Ingrid Ytterdal: Staubo Sæbefabrik
 • Arne M. Stiansen: Staubo Sæbefabrikk: et hundreårsminne
 • Red: Flosta
 • Sibjørn Halvorsen: Personer fra Tverdalsøya som var i utlandet  under krigen
 • Red: Søndsagsskoletur til Holt
 • Red: Tverdalsøya skole 2. og 3. klasse 1934
 • Nils Johan Nilsen: Litt om min far
 • Red: Rettelse i årsskriftet 1993
 • Annonser

1995:

 • Redaksjonskommiteen: Forord
 • Styret: Flosta Historielag
 • N.J. Nilsen: Et blad fra seilskutetidens saga
 • Bertin Stiansens nedtegnelser: Om husene på Lisle-Øia
 • Terje Andersen: Jutulen i Ildvardsaasen og Hulderen i Thraneheien
 • Per B. Stiansen: Da prestekontoret fikk telefon
 • Sidsel Skreddervolden: Sandvika 200 år i 1996
 • Ole E. Lydersen: Hverdagsglimt fra krigens år
 • Sigbjørn Halvorsen: Guttunge i Kilsund under krigen
 • Arne M. Stiansen: Og vi gikk og gikk
 • Thorbjørn Eide: Fredsmarsjen
 • Arne M. Stiansen: 50 års konfirmantene 1995
 • Ellen Johanne Grandum: Brev fra Narestø for 50 år siden
 • Bjørn Evensen: Da prestens makrell kom på villfarelsens vei
 • Red: Siste kommunestyre i Flosta 1960-61
 • Dorthea Ramstad: Minner fra den gamle  «Grua» på Narestø
 • Per B. Stiansen: Idrettsforeningene på Vatnebu
 • Bertin Stiansen: Kirketur
 • Terje de Groot: Da Flosta kirke kom under hammeren
 • Gustav Glastad: Skipsbesøk 1940
 • Red: Skip hjemmehørende  i Flosta etter 1880
 • Laila Johnsen: Brårvik kretslokale

1993:

 • Redaksjonskomiteen: Forord
 • Elin Christoffersen: Flostas første ordfører
 • Elin Christoffersen: Kokekunst anno 1943
 • Arne M. Stiansen: Bark «Sunniva»
 • Per B. Stiansen: Etter «Sunniva»`s forlis
 • Helge CHristoffersen: Narestømannen Emanuel Tønnesens eventyrlige ferd gjennom nordostpasasjen med Polarskipet «Maud» 1918-20
 • Sigbjørn Halvorsen: Et par minner fra 50 år tilbake
 • Arne M. Stiansen: Engelbret Pettersen. En Kilsundmann og hans slekt
 • Bertin Stiansen: Flosta sogns komunale svenske
 • Jørgen Gjermundsen: Flostasangen
 • Red: Brårvik skole 1929
 • Red: Sigøyneropptrinn
 • Ingrid Ytterdal: Folketelling i Flosta 1815
 • Per B. Stiansen: Bjørn Evensen, Skudstrand. Gårbrukeren, historikeren og dikteren.
 • Red: Skip  hjemmehørende i Flosta etter 1800

1991:

 • Redaksjonskomiteen: Forord
 • Birgit Stiansen: Seilskutefolk forteller
 • Valborg Bærø: Barndomsminner
 • Fra Bertin Stiansen nedtegnelser: Pengeskatten på Bjelland
 • Evy Johnsen: Protocol for en Kvindeforening i Narestø
 • Grete Borges: Hus som ble borte
 • Arne M. Stiansen: Tverdalsøens fredsforening
 • Ingrid Ytterdal: En hundreåring ser tilbake
 • Klipp fra Ingvald Johnsens bok: Baking
 • Fra Bertin Stiansen nedtegnelser: Kista på Langang
 • Helge Christoffersen: Kanonen på Narestøfjorden
 • Arne M. Stiansen: Episoden på Møkkalasset i april 1945
 • Red: Linballer som last
 • Erik Pahle: Emanuel, en variant av «Den flyvende Hollender»
 • Fra Tvedestrand og Omegns Avis: Nye  veiandragender i Flosta
 • Ingrid Ytterdal: Folketelling i Flosta 1815
 • Torstein Lønvik: Avskjedssang til Flosta kommune

1989:

 • Redaksjonskomiteen: Forord
 • Antoni Berntzen: Brannstasjonen på «Marikari»
 • Albert Ugland: Even Thorsen
 • Grethe Borges: «Til jul hadde vi brett»
 • Sverre Kirsebom: Et juleminne
 • Red: Sjøforklaring over fullriggeren «Wasdale»s forlis i 1917
 • Henke Wroldsen: Susanne Martines båe
 • Sigrid E. Nilsen: Sjømannsmisjonen i Flosta
 • Arne Halvorsen: Tverdalsøens Sømandsforening 1881-1981
 • Ingrid Ytterdal: Flostanytt i gamle aviser
 • Red: Sangen til Holmesund
 • Georg Lydersen: Sundet Privatskole
 • Antonie Hagen Torset: Privatkolen i Sundet
 • Arne M. Stiansen: En gammel protocoll forteller
 • Arne Gundersen: Drift i Narestø-gruva
 • Nils Thorbjørnsen: Litt om Brårvik kretslokale
 • Sigrid E. Nilsen: Fra omgående til fast skole
 • Arne M.Stiansen: I en ulvetid
 • Gustav Nilsen: Da Møkkalasset  fyr ble skutt i brann
 • Red: Kvindesagskvinden
 • Ole- Andrias: «Goe ven Hans Kristian!»

1987:

 • Redaksjonskomiteen: Forord
 • Nanna Kinch Johnsen: Garpevoll og John Christophersen
 • Klipp fra muntlig tradisjon: Kjerringråd og finnkoner
 • Sigrid E. Nilsen: Den første skoleordningen i Flosta
 • Arne M. Stiansen: «Spyt ikke paa gulvet» Renhold i skolene på Flosta
 • Eirik Knudsen: Fra Strandsitterbruk til rederinæring. Bebyggelsesutviklingen i endel av Narestø
 • Olav Løvøen: Om Borås i Flosta, g,nr.72 (7) b.nr.1
 • Else Lydersen: «Atlanta» brenner
 • Helge Christoffersen: Fantoddferja
 • Klipp fra muntlig tradisjon: Min konfirmasjon av Petter Berg
 • Klipp fra muntlig tradisjon: Iglefangst av Godfred Olsen
 • Sigrid E. Nilsen: Kirkeskipet i Flosta. «Andricken» og «Peckan»
 • Rickard Folgen:  Fra stedsnavnsutvalgets arbeid
 • Carl W. Olsen: «Aggis» forlis
 • Red: Oblat-jern?
 • Red: Anetavle for Ragnar Pedersen
 • Arne M. Stiansen: Slekt skal følge slekters gang
 • Arne Bøhn: Strandstedet Sjøverstø ved Flosterfjorden
 • Sigrid E. Nilsen: Sjømannsforeningens hest
 • Ingeborg Hamran: Da vi satte fyr på Botaskauen

1985:

 • Redaksjonskomiteen: Forord
 • Helge Christoffersen: Festung Norwegen – Kalvøsund
 • Jørgen Sørensen: Postens historie
 • Richard Folgen: Stein på Vatnebu
 • Nelly Tellefsen: Marthe jordmor
 • Olav Brottveit: Arnevik og Dahls faste skole
 • Alfhild Olsen: Barndomshjemmet
 • Sigrid E. Nilsen: Fra et gammelt loft
 • Ingvald Johnsen: En hundreåring ser tilbake
 • Birgit P. Stiansen: Gamle ordtak
 • Sigrid E. Nilsen: Når den røde hanen galer
 • Sigrid E. Nilsen: Til Laurentius Ære
 • Ingrid Ytterdal: Jordskjelv i Flosta
 • Nelly Tellevsen: En bytur med Lyngør
 • Milli Halvorsen: Et gammelt hus i Bota
 • Ingeborg E. Nilsen: Folk og næringer i Flosta rundt 1875
 • Ingrid Ytterdal: Spor etter steinalderfolket
 • Ingeborg Hamran: Da familien Heide bodde på Tverdalsøy
 • Ingrid Ytterdal: Dr. Wischmanns kor
 • Cissi Olsen og Else Jelmert: Tverdalsøens Sparebank gjennom 100 år