Årsskrift


Kystlandskap.
I de gamle norske lovene het det: "Havet er herreløst, men underlagt kongens høyesterett."
I dette årsskriftet har vi historier om havet som levevei, næring og transportåre.

Pris: 50

Innhold:
 • Leder Marit Wenche Olsen: Forord 
 • Marit Wenche Olsen: Minneord om Milli Halvorsen
 • Styret: Flosta Historielag
 • Ingebjørg Ytterdal f. Gautestad: Redaktøren har ordet; Kystlandskap 
 • Ingebjørg Ytterdal: Et tidsbilde – del 1: Velkommen til Bords! 
 • Ingeborg Hamran: Morgen ved havet
 • G. Gladstad: Tømmerflåtene som forsvant
 • Elisabeth Bibby Dodgson: Erik Olsen Hesvik/Holmesund- En heltedåd 
 • Torgeir Høyesen: Innvandringen fra Telemark til Staubø og Eikeland i 1860-årene
 • Ingrid Ytterdal: Kalvøyas historie; Tollstasjon og Kalvøya etter  tollvesenet 
 • Ingebjørg Ytterdal: En fisker og hans datter 
 • Ragnar  Krohn Pedersen: En spasertur 
 • Ingebjørg Ytterdal: Krigsdager – Kalvøsund Festning
 • Helge Christoffersen:Intervju med Alfred Pedersen og Albert Marceliussen 
 • Ole Gjermundsen: Vinteren-42 
 • Marit Wenche Olsen: Brev til Lovise
 • G. Glastad: «Vita»
 • Else Jelmert: En dramatisk bryllupsreise
 • Per Øverland: Bruer og veier i Flosta 
 • Ingebjørg Ytterdal: Brobygging 
 • Ingrid Ytterdal: Søndagsskole på Staubø
 • Lisbeth Framnes. Søndagsskolen på Brårvik
 • Sigbjørn Halvorsen, : Mitt Idrettshus

Illustrasjoner: Tore Mosebekk

Annonser: Fotterapi Klinikken ( Flosta bo og omsorgssenter), Tvedestrand Elektro, Skanska, Sjøverstø Feriested, Byggmester Kåre Lillejord, Zeline (Harebakken), Halberg Rørleggerfima, Sparebanken Sør, Meny Saltrød, Bråten Entreprenør AS, Redcord (Kilsundsenteret), Flosta Elektro AS, Kitron, Tvedestrand Boktrykkeri as, Kilsund Service og Marina, Kroverten, Scanmatic, Flosta Regnskapsservice AS.