Øygardsåsen


Vi har to viktige fjelltopper her på Flosterøya. Den høyeste heter Øygardsåsen – og den andre høyden er Valåsen. Det går fine stier til begge.

Valåsen er vårt tusenårs minne – en vedeplass, der man fra tidlige tider har tent bål ved krigsfare og her var det klaffetelegraf under Napoleons-krigen.

Under første verdenskrig var Norge nøytralt og styrt av statsminister Gunnar Knudsen, som var født på Saltrød slekstgård. Regjeringen organiserte raskt et forholdsvis effektivt nøytralitetsvern, for Norge var helt avhengig av skipsforbindelsen med utlandet – og vi fikk vaktpost på Øygardsåsen. Alle norske skip gikk imidlertid i havn. Det ble for risikabelt å seile og det var for dyrt å forsikre skipene mot krigsskader. Krigsforsikring ble opprettet ved lov, og norske skip gikk ut igjen og opprettholdt  skipsforbindelsen til Norge gjennom hele krigen.

Under 2. verdenskrig kom tyskerne tidlig til Flosta idet  de raskt bemannet  den tidligere vakthytta på Øygardsåsen og bygde denne ut til en lytte- og vaktpost for luftvernartilleriet, Soldatene her, ca. 7-8 mann, var innkvartert på gamle Brårvik skole.