ÅRSBERETNING 2019 -2020

Styret har i perioden bestått av:

Leder: Ingebjørg Ytterdal

Nestleder/matr.forv: Stian Aaby

Kasserer:  Olav Brottveit

Sekretær: Live Kjeldstadli

Styremedlem/It.ansv: Bjørn Otto Martinsen

Styremedlem: Inger Tapio Hartvigsen

Varamedlemmer: Eva Torill Tybring Jensen, Carl Johan Dalen

Arr. Komite: Eva Torill Tybring Jensen (leder), Magnus Thorbjørnsen, Marit Glastad, Vigdis Høyesen, Aud Sigrid Vibran, Wenche Antonsen Bråtlund

Revisor: Per Sørensen

Valgkomite: Inger Lise Devold, Unni Westby, Olav Brottveit

Redaktør for årsskrift:Ingebjørg Ytterdal

 

Årsmøtet 2019 ble holdt 4. mars 2019 på Vatnebu Kretslokale med 26 medlemmer tilstede.

Årsmøtesaker: Årsberetning og regnskap ble lagt frem og godkjent. Valgene fikk resultat som referert over.  Som innkomne saker fra medlemmer, var det kommet inn forslag fra Karl Johnsen om å gå videre med Bygdebokprosjektet. Årsmøtet ønsket at Styret jobbet videre med saken og ga Styret fullmakt til å nedsette en komite som skal gjøre et grundig forprosjekt og legge frem sin innstilling til Årsmøtet 2020. Økonomiansvarlig i Flosta Historielag skal sitte i en eventuell redaksjonskomite.

Foredragsholdere: Nils Ringdal/Erling Steen om «To kvinner og deres menn»

 

Styrets arbeid:

Styret har i perioden hatt 7 styremøter.

I tillegg til løpende styresaker, har styret arbeidet med:

  • Prosjekt Øygardsåsen/krigshistorisk løype.
  • Leder av FHL har vært medlem av Ad-hoc utvalget
  • Bokprosjekt «Ytre Møkkalasset Fyr». Leder av FHL har vært medforfatter og bidragsyter.
  • Arbeid med nytt årsskrift, samt finne foredragsholdere og temaer til medlemsmøtene og aktiviteter for medlemmene.
  • Lokalhistorisk dag 25.5.19 i Arendal, tema «Sjøfart» i samarbeid med andre historielag i Arendal kommune. FHL var hovedansvarlig for arrangementet.
  • Salg av boken «Ytre Møkkalasset Fyr» samt egne bøker og tidsskrift, både på nett og på Julemarkedet på Vatnebu 30.11. og 1.12.19. Bøker og årsskrift ligger ute for salg hos følgende kommisjonærer: Høyer bokhandel, Arendal, Ex Libris i Tvedestrand, Tvedestrand bokhandel og Matkroken.

 

Årsskrift:

Årsskriftet for 2019 kommer i salg 24.2.2020

 

Arkivet:

Vi fortsetter arbeidet med å scanne styreprotokoller og overlevering av materiale til Kuben for registrering og sikker oppbevaring.

 

Hjemmeside: Flostahistorielag.no/facebook:

Her legger vi blant annet ut invitasjoner til medlemsmøter og andre aktiviteter som laget står for. Informasjon om priser på bøker og årsskrift oppdateres her.

Flosta Historielag har også en konto på facebook.

 

Medlemskap i andre foreninger:

Flosta Historielag er medlem av Landslaget for lokalhistorie.

 

Medlemsmøter/aktiviteter:

25.05.19: Lokalhistorisk dag, Arendal, tema «Sjøfart»

09.06.19: Flosta kirke – historisk vandring, gravlunder og minner, gravskikker. Foredragsholder og medvandrere: Terje de Groot, og Ingebjørg Ytterdal. Fellesarrangement med Moland Menighetsråd.

10.08.19: Omvisning på «Lindegaard skuteminne», Raet Nasjonalpark. «Signetringen fra Ytterbø» ble overrakt museet, i forståelse med giver av ringen.

02.12.19: Julemøte på Arneviklokalet.  Foredragsholder Håkon Haugland om «Kapringer, forlis og fraktefart. En bygd avhengig av sjøfart?»

24.02.20: Årsmøte, Vatnebulokalet.

Vanlige årsmøtesaker.

Avgjørelse om flere bygdebøker, eventuelt i hvilken for og format.

Eventuelt villige medforfattere og informanter.

Avgjørelse om ansvar for kulturminne.

Tema: 2- artikler fra det nye årsskriftet.

 

Medlemmer:

Pr. 31.12.19 har Flosta historielag rundt 300 medlemmer.

 

 

 

 

 

 

Legg igjen et svar

XHTML: Du kan benytte disse taggene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>